ست گان کلاه شلوار ۴٠ گرمی

ست کامل گان کلاه و شلوار نوعی لباس است که مخصوص بیماران بیمارستان و مراکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
به رنگ سبز یا آبی هستند زیرا این دو رنگ باعث تقویت دید جراح نسبت به اشیا قرمز از جمله احشا خون آلود می شود.
از جنس پارچه اسپان باند می باشد و یکبار مصرف است.

ویژگی های یک پک مناسب:

  • -هزینه مناسب
  • -قابلیت حفاظت
  • -راحتی
  • – تبادل هوایی مناسب
  • -پوشش کامل