کاپ دارویی ۴۰ml برای مصرف تمامی داروهای خوراکی مناسب است. این ظرف مدرج بوده و داروهای مایع را می‌توان به کمک آن به دقت اندازه‌ گیری و مصرف نمود. با توجه به ویژگی‌ های ذکر شده این کاپ‌ها مناسب برای توزیع انواع داروهای خوراکی در بخش‌ های مختلف بیمارستانی می‌باشند. کاپ یکبار مصرف NMS از پلی‌ پروپیلن شفاف ساخته شده است.