گان بیمار ۳۰ گرمی

گان نوعی لباس است که مخصوص بیماران بیمارستان و مراکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
به رنگ سبز یا آبی هستند زیرا این دو رنگ باعث تقویت دید جراح نسبت به اشیا قرمز از جمله احشا خون آلود می شود.
از جنس پارچه اسپان باند و یکبار مصرف می باشد.

 

انواع گان بیمار
دو نوع گان در بازار موجود است گان های یکبار مصرف(بی بافت) و چند بار مصرف( پنبه، پلی استر، ویسکوز مخلوط آنهاست) و در سایز های مختلف موجود هستند.

 

ویژگی های یک گان مناسب

  • -هزینه مناسب
  • -قابلیت حفاظت
  • -راحتی
  • – تبادل هوایی مناسب